Proposem dos activitats com activitat extraescolar:

Presentació i Taller de mostra

A les escoles per animar i donar a conèixer l’activitat, un cop definida, venim a presentar-la a alguna reunió d’extraescolars, o reunió amb delegats d’Ampa, exposar-la i explicar-la directament, ja que de vegades hi ha una idea del Ioga molt diferent a la real. Inclús en escoles donem un taller d’un dia per a donar-la a conèixer


Grups

El que fem es formar varis grups de diferents edats per exemple: P4 i P5 un grup, de 1er a 3er, i de 4art a 6è. Separats en grups d’edat el treball és més personalitzat i en cada edat es treballa i potencia una sèrie d’aspectes molt diferents. Ens ha passat a escoles que en algun grup no s’ha apuntat ningú i si pare/mare i nen/a estaven interessats s’han afegit a un altre grup d’edat. No hi ha problema si la diferència d’edat no és molt gran.

Pares Mares i germans

Si l’activitat és amb pares/mares és important que a l’activitat s’apuntin un pare/mare i un nen/a, és a dir, en parelles. No és el mateix la relació que es té amb la mare que la que es té amb el pare. Si hi ha un 2on germà que es vol apuntar, es podrà apuntar sempre i quan hi hagi plaça després de les inscripcions de parelles, cobrem 10 euros/ mensuals més del preu per parella.


L’espai

El màxim de participants en cada grup dependrà molt de la sala on es realitza, tot i que sempre amb un màxim de 20 si l’activitat es fa en familia i 10 si només son nens/es, si la sala és més petita s’hauria de fer amb menys participants. La sala que escollim a les escoles és una sala acollidora i la més neutre possible.